IKLAN TAJAAN

Januari 13, 2011

Amallah Nilai Murni ISLAM

Islam mengajar kita banyak nilai-nilai murni...

Antaranya ialah tidak mementingkan diri...

Dan mendahulukan keperluan saudara lebih daripada diri sendiri

Indahnya... Ikramul muslimin...

Ikramul muslimin...

Memuliakan sesama saudara muslim..

Maksud dan tujuannya :

Menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak-hak kita dari mereka.

Keuntungannya :

Rasulullah saw bersabda :

“…Allah sentiasa menolong hamba-Nya selagi hamba-Nya itu menolong saudaranya…”

(HR.Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah ra)

“Barangsiapa menutupi aib saudaranya (orang muslim), maka Allah akan menutupi aibanya pada hari kiamat. Dan barangsiapa membuka aib saudaranya (yang muslim), maka Allah akan membuka aibnya, sehingga Allah akan mempermalukan dirinya disebabkan aibnya di rumahnya sendiri.”

(HR.Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah ra)

“Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu…”

(HR.Tirmidzi dari Abu Dzar ra)

Cara mendapatkan hakikat ikramul muslimin :

1. Selalu mendakwahkan pentingnya ikramul muslimin.

2. Latihan memuliakan sesama muslim dengan cara :

- Memuliakan alim ulama, menghormati orang yang lebih tua, menghargai yang sebaya dan menyayangi yang lebih muda.

- Memberi salam baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal.

- Bergaul dengan orang-orang yang berbeda-beda wataknya.

- Berdo’a kepada Allah agar dikurniai sifat Ikramul muslimin.

Tiada ulasan: