IKLAN TAJAAN

Mac 16, 2012

MENGAPA ANAK JADI DERHAKA ?

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Marilah  kita  bertaqwa  kepada  Allah  dengan  sebenar-benar  taqwa.
Iaitu  melakukan  yang  makruf  dan  meninggalkan  yang  mungkar.  Mudah-mudahan  kita  semua  selamat  di  dunia  mahupun  di  akhirat.  Ingatlah
muslimin  sekalian  bahawa  keingkaran  kita  kepada  Allah  hanya  akan
mendatangkan kemurkaan Allah SWT.
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,
  
Anak  ialah  anugerah  Allah  yang  tidak  terhingga  nilainya.
Kehadirannya  adalah  lambang  kebahagiaan  dan  juga  lambang  tanda
kasih  saying  seorang  suami  dan  isterinya.  Sebab  itulah  anak  atau  zuriat
yang  lahir  akan  disebut  sebagai  cahaya  mata.  Ia  cahaya  yang  akan
mewarnai  kehidupan  sesebuah  keluarga  yang  mana  sudah  pasti  cahaya
yang  lahir  darinya  ialah  cahaya  harapan  bagi  kebahagiaan  dan
kegembiraan malah anak juga adalah kebanggaan kepada agama kita. 
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,
 
Antara  faktor  utama  yang  menjadikan  anak-anak  derhaka  ialah
kurangnya  pendidikan  agama  dan  kesedaran  beramal  dengannya.
Amatlah  malang  sekiranya  kita  mempunyai  anak  yang  berjaya  dalam
pelajaran  dan  kerjaya  tetapi  bersikap  buruk  dan  menderhaka  kepada
ibubapanya. 
 
Anak-anak  yang  dididik  dengan  dengan  mementingkan  kebendaan
semata-mata  akan  menilai  kehidupan  ini  dengan  aspek  kebendaan
sahaja,  mengira  untung  rugi  dan  mengejar  kemewahan.  Sebab  itu  nanti
akan  muncul  generasi  yang  beranggapan  bahawa  golongan  orang  tua
 
khususnya  ibubapa  adalah  sebagai  beban  dalam  kehidupan  mereka.
Tiada  kasih  sayang  atau  belas  ehsan  tetapi  yang  difikirkan  ialah
bagaimana  mahu  melepaskan  diri  dari  tangungjawab  dan  bebanan
tersebut. 
 
Maka  tidak  hairanlah  ada  anak-anak  yang  sanggup  menghantar
ibubapa  mereka  ke  rumah-rumah  kebajikan.  Malah  yang  menyedihkan
ada  juga  tergamak  meninggalkan  ibubapa  di  tepi  jalan  kerana  tidak
sanggup menjaga kebajikan dan kehidupan  mereka. 
 
Sesungguhnya  berbuat  baik  kepada  ibubapa  bermakna  bakal
mendapat  layanan  yang  baik  dari  Allah  SWT  dan  begitulah  sebaliknya.
Hakikat ini perlu diterima oleh kita semua kerana tanpa ilmu agama, sudah
tentu  untuk  menangani  gejala  penderhakaan  terhadap  kedua  ibubapa
amatlah  sukar.  Sedarilah  bahawa  pedoman  yang  paling  berkesan  ialah
pedoman  daripada  panduan  yang  digariskankan  oleh  Al-Quran  dan  As-Sunnah. Apa juga usaha jika tidak mengikut ajaran agama maka hasilnya
akan menjadi sia-sia.
 
Pendekatan  agama  amat  penting  kerana  akan  melahirkan  anak-anak  yang  beriman.  Iman  itu  perlu  dijaga  dengan  ibadah  dan  kedua-duanya  akan  melahirkan  manusia  yang  bersifat  Ihsan.  Pernah  berlaku  di
zaman  Saidina  Umar  Al-Khattab  r.a  ,  seorang  bapa  mengadu  tentang
penderhakaan  anaknya.  Saidina  Umar  memanggil  anak  yang
menderhakai  bapanya  dan  bertanya  apakah  benar  perkara  tersebut
berlaku serta mengingatkan budak itu tentang besarnya dosa menderhaka
ibubapa.  Lalu  budak  itu  bertanya  kepada  saidina  Umar  :  “Tidakkah  anak
juga  ada  hak  ke  atas  ibubapanya?”.  Saidina  Umar  menjawab  “Benar”.
Bertanya  anak  tersebut  “Apakah  hak  ibubap  terhadap  anak”.  Saidina
Umar  Menjawab  :  “Hendaklah  bapa  memilih  ibu  yang  solehah,  memberi
 
nama yang baik dan mengajarnya Al-Quran”. Budak tersebut menyatakan
tiada  satu  pun  hak  tersebut  dipenuhi  oleh  bapanya.  Lalu  Saidina  Umar
bertanya  kepada  bapa  anak  yang  mengadu  tadi  dengan  katanya  :
“Adakah  kamu  datang  untuk  mengadukan  kepadaku  kederhakaan
anakmu?  Kamu  telah  menderhakinya  sebelum  dia  menderhaki  kamu”.
Kisah  ini  adalah  sebagai  iktibar  kepada  kita    jika  tidak  mahu  anak-anak
kita menjadi seorang yang derhaka.
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,
 
Sesungguhnya ibubapa adalah contoh tauladan dan guru yang akan
mendidik  dan  turut  mencorak  sikap  dan  akhlak  anak-anak  mereka.
Pendek  kata  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  ibubapa  akan  menjadi  contoh
kepada anak-anak. Sebab itulah Rasulullah s.a.w pernah bersabda: “
Setiap  anak  dilahirkan  dalam  fitrah  (islam).Ibubapanyalah  yang
menjadikannya yahudi,nasrani atau majusi”.  (Riwayat Al-Bukhari)
Dalam  hadis  lain  daripada  Anas  Bin  Malik,  Rasulullah  s.a.w  pernah
juga bersabda:
“Muliakanlah  anak-anak  kamu  dan  tunjukkanlah  pada  mereka  adab  yang baik”.(Riwayat Ibnu Majah)

  Terdapat  juga  dikalangan  ibubapa  yang  terlalu  memanjakan  anak-
anak  sehingga  membiarkan  anak-anak  melakukan  apa  sahaja  tanpa
sekatan dan pemantauan yang selalunya tersasar dengan kehendak yang
telah  ditetapkan  oleh  Islam.  Kemanjaan  seperti  ini  pasti  mengundang
kemusnahan  dan  yang  paling  menyedihkan  adalah  anak  itu  akan
menyalahkan ibubapanya sendiri.

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,
 
Kejadian  derhaka  kepada  ibubapa  terlalu  banyak  menimbulkan
penyakit  sosial  dalam  masyarakat.  Ianya  bukan  sekadar  melibatkan  kes
seperti  lari  daripada  rumah,  berzina,  penyalahgunaan  dadah,
penyelewengan  akidah  dan  kadangkala  berakhir  dengan  pembunuhan
ibubapa  itu  sendiri.    Kerosakan  seperti  inilah  akan  melemahkan  ummah
dan  saat  dinantikan  oleh  mereka  yang  mengambil  kesempatan.
Kelemahan  inilah  selalunya  diambil  kesempatan  untuk  mereka  menyerap
pelbagai  serangan  khususnya  serangan  pemikiran  kepada  umat  Islam

kerana  sedar  umat  Islam  yang  dihimpit  pelbagai  masalah  kehidupan
memang  mudah  dipengaruhi  dengan  pelbagai  dakyah.  Malah  dengan
mengunakan  pertubuhan-pertubuhan  kebajikan  mereka  bergerak  secara
terancang  dengan  mendekati  golongan  atau  mangsa  anak-anak  derhaka
dengan  memberi  perhatian  dan  layanan  yang  boleh  menggoncangkan
iman.
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,
 
Anak-anak  adalah  pelapis  kepimpinan  akan  datang  dan  peneraju
yang  akan  memastikan  islam  itu  dimartabatkan.  Oleh  yang  demikian
semua  pihak  perlu  bersepadu  menangani  masalah  ini.  Untuk  menangani
masalah  ini  mereka  perlu  diberi  tarbiyah  Islamiyah  dan  bimbingan  untuk

menyelesaikan  masalah  kehidupan  khususnya  dalam  menghadapi  serta
menangani  masalah  mereka.  Sudah  tiba  masanya  kaedah  Islam  diambil
dalam merawat penyakit yang sedang melanda umat manusia pada masa
kini. 

Oleh  itu,  ibubapa  hendaklah  memainkan  peranan  yang  penting
dalam  mendidik  anak-anak  mereka.  Antara  peranan  dan  tanggungjawab
ibubapa ialah;
 
Pertama :  Ibubapa  hendaklah  mengajar  anak-anak  dan  ahli
keluarga dengan pendidikan agama yang sempurna.
 
Kedua :  Ibubapa  hendaklah  menjadi  model  dan  guru  dalam
membimbing keluarga.

Ketiga:  Ibubapa hendaklah bertanggungjawab terhadap keluarga
dalam usaha menjadikan kehidupan yang selesa. 
 
Keempat:  Ibubapa  hendaklah  berusaha  membentuk  akhlak  dan
peribadi anak-anak mengikut cara hidup Islam.
 

Firman Allah s.w.t dalam surah Luqman Ayat 14 yang bermaksud:

“Dan  Kami  wajibkan  manusia  berbuat  baik  kepada  kedua
ibubapanya, ibunya yang telah mengandungkannya dalam keadaan lemah
yang  bertambah-tambah  (dari  awal  mengandung  hingga  akhir
menyususnya)  dan  tempoh  menceraikan  susunya  ialah  dalam  masa  dua
tahun,  (dengan  yang  demikian)  bersyukurlah  kepada-Ku  dan  kepada
kedua ibubapamu serta kepada Aku jua tempat kembali . (Luqman: 14) 
              

SERUAN AL BARZAKH

Muslimin yang di Rahmati Allah,

Di kesempatan berada pada hari Jumaat dan di atas masjid yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan keredhaan serta perlindungan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah bertajuk: “SERUAN AL-BARZAKH”.

Muslimin Yang di Rahmati Allah,

Sebagai seorang Islam yang berpegang kepada al-Quran dan hadith, kita mempercayai bahawa kehidupan, kematian dan kehidupan selepas mati adalah peringkat kewujudan yang wajib dilalui oleh semua manusia. Dalam peringkat kehidupan kita di dunia, jarang umur manusia melebihi 100 tahun tetapi puratanya mencapai umur antara 60 hingga 80 tahun . Umur pendek atau panjang tidak menjadi persoalan kerana akhirnya manusia pasti mati. Bagaimana sihat seseorang, bagaimana megah kuasa dan kayanya, namun manusia pasti mati dan meninggalkan dunia fana ini. Malah para Nabi, Rasul iaitu manusia yang paling dekat dengan tuhan, bahkan manusia yang menjadi kekasih Allah SWT pun tidak dapat lari dari kematian, menghadapi alam barzakh dan hari penghakiman di padang Mahsyar. Firman Allah SWT dalam surah an-Nisaa’ ayat 78:

clip_image002

Yang bermaksud: Di mana sahaja kamu berada, pasti mati mendatangi kamu, sekalipun kamu bersembunyi di atas mahligai atau benteng yang paling kuat.

Setiap manusia pasti mati kerana mati bermakna manusia kembali kepada asal kejadiannya. Ia berasal dari tanah, maka pastilah ia akan kembali menjadi tanah agar menjadi peringatan kepada manusia. Persoalan mati adalah suatu kejadian yang paling hebat, suatu kejadian yang tidak dapat dielakkan. Bila seseorang manusia itu mati, ia dikatakan kiamat kecil berlaku pada diri manusia kerana jasadnya menjadi hancur lebur kembali menjadi tanah dan roh telah keluar dari badan manusia. Rohlah yang menyebabkan kita hidup, boleh mendengar, melihat, berakal, merasai dan berfikir.

Muslimin Yang di Rahmati Allah,

Menurut kamus Mukhtar al-Shahhah (مختار الصحاح) oleh Abu Bakr al-Razi, Barzakh bermaksud dinding pembatas antara dua benda. Berdasarkan iktikad al-Sunnah wa al-Jama'ah, setiap manusia akan berada di dalam satu alam yang dinamakan alam Barzakh. Ia terletak di antara alam dunia dan alam akhirat sebelum dihimpunkan di padang Mahsyar daripada waktu mati sehingga dibangkitkan. Alam Barzakh juga tempat permulaan manusia di hukum segala amalannya di dunia. Sebagaimana kesukaran manusia menghadapi keperitan saat nazak kematian, maka jenazah juga sekali lagi menghadapi kesukaran siksaan kubur di alam barzakh. Sebaik sahaja ahli keluarga dan sahabat handai selesai mengkebumikan dan dalam perjalanan pulang ke rumah maka dalam suasana yang gelap gelita dua malaikat iaitu Munkar dan Nakir datang menghampiri dan mendudukkan jenazah. Bagi jenazah yang beriman dan berbekalkan amal soleh serta ketakwaan yang unggul maka alam barzakh adalah suatu kerehatan yang damai. Tetapi bagi jenazah yang ingkar, sarat dengan beban dosa kerana melanggar perintah Allah SWT, maka alam barzakh adalah episod ngeri yang dipenuhi gelombang azab sengsara hingga datangnya hari kiamat. Mereka berkeadaan seperti orang yang lemas dalam air yang meraung meminta pertolongan.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya kubur itu ialah penginapan pertama antara penginapan akhirat, maka sekiranya seseorang itu terlepas dari seksaannya, maka apa yang akan datang kemudiannya akan lebih mudah lagi dan seandainya seseorang itu tidak terlepas (kandas) daripada (seksaannya), maka yang akan datang sesudahnya akan lebih sukar (keras). (Riwayat al-Tirmizi). Sahabat Nabi bernama Ubaid bin Umair al-Laitsi pernah berkata, “ setiap mayat yang hendak meninggal, pasti liang lahad di mana mayat itu di kubur memanggilnya, “Akulah rumah yang gelap gelita, sunyi dan sendiri. Jika waktu hidupmu kau taat kepada Allah SWT maka aku hari ini akan menjadi rahmat bagimu. Jika kau derhaka, maka hari ini aku akan menjadi seksa bagimu. Siapa memasukinya dengan taat, akan keluar dengan bahagia. Dan sesiapa masuk dengan derhaka, dia akan keluar dengan penuh penyesalan.

Muslimin Yang di Rahmati Allah,

Renungkanlah bagaimana perjalanan seseorang akan berakhir di alam kubur. Seorang ulama al-Rifa’i pernah berkata: “ Setiap orang yang takut pada sesuatu pasti akan menghindarinya, kecuali alam kubur. Tidak ada orang yang ingin lari daripadanya melainkan dia akan datang kepadanya. Dia selalu menunggumu tanpa jemu, dan apabila engkau masuk ke dalamnya, engkau tidak akan kembali buat selama-lamanya. Renungilah nasib saudaramu yang kini telah dikuburkan, dahulu dia menikmati pemandangan yang indah, kini matanya telah tertanggal, dahulu lidahnya fasih bertutur, kini cacing tanah telah memakan mulutnya. Dahulu dia sering tertawa, kini giginya hancur terbenam.” Khalifah Umar bin Abdul Aziz pula pernah berkata kepada beberapa orang rakannya di dalam satu majlis, “Wahai fulan, engkau telah melepasi satu malam, adakah pernah kau terfikir tentang alam kubur dan penghuninya? Sekiranya kau tahu keadaan sebenarnya dalam kubur, pasti kau tak akan berani mendekatinya .

Ketika khalifah Umar mengiringi jenazah sahabatnya lalu kubur memanggilnya dan bertanya, “ Wahai Umar bin Abdul Aziz, mahukah aku ceritakan kepadamu apakah yang akan aku lakukan terhadap jenazah yang kau cintai ini? Ya jawab Umar. Kubur itu menjawab: Aku akan bakar kain kapannya, aku robek badannya, aku sedut darahnya serta aku kunyah dagingnya. Mahukah engkau tahu apa yang akan aku lakukan pada anggota badannya? Tentu jawab Umar. Aku cabut satu persatu dari telapak hingga ke tangan, dari tangan ke lengan, dan dari lengan menuju ke bahu. Lalu aku cabut pula lutut dari pehanya, Peha dari lututnya.aku cabut lutut itu dari betis. Dari betis menuju ke telapak kakinya. Khalifah Umar menangis dan berkata.” Ketahuilah sahabatku, umur dunia hanya sedikit. Kemuliaan di dalamnya adalah kehinaan. Yang muda akan menjadi tua dan yang hidup akan mati. Celakalah mereka yang tertipu olehnya. Celakalah aku dan bagaimana keadaanku ketika bertemu malaikat maut, saat rohku meninggalkan dunia? Keputusan apakah yang diturunkan oleh tuhanku.

Mimbar mengingatkan jemaah dan umat Islam sekalian bahawa pada akhir zaman ini, semakin kurang atau amat sedikit dari kalangan manusia yang bercakap tentang kematian, alam berzakh dan Mahsyar, kerana manusia sedang sibuk dengan pembangunan kerjaya, kemewahan dan kelazatan kehidupan dunia serta hiburan. Akhirnya mereka terkejut besar apabila malaikat Izrael datang dengan mencabut nyawanya. Saididna Ali RA pernah berkata, “ bahawa manusia tidur lena, apabila kematian tiba baru dia terjaga dari tidurnya. Demikianlah orang yang tidak mengingati mati itu sentiasa dalam keadaan lalai atau bagaikan orang yang tertidur dia akan terkejut bila kematian datang secara mendadak”.

Kesibukan mencari keseronokan dan kelazatan dunia merupakan penyumbang terbesar kelalaian manusia mengingati mati dan membuat persediaan menghadapi kematian. Sebagai contoh mereka yang terjebak dengan gejala sosial seperti penagihan dadah, arak, pengamal seks bebas sanggup melakukan apa saja termasuk mengambil ubat-ubat jalanan yang mengandungi dadah dan bahan-bahan terlarang bagi menambah lagi nikmat keseronokan. Perbuatan ini seolah-olah mengali lubang kubur sendiri. Mereka ini akan menanggung siksaan hidup dengan penyakit-penyakit kronik yang akhirnya membawa kepada kehancuran dan kematian. Justeru mimbar menyeru kepada jemaah sekalian insaflah dan sedarlah tentang kehidupan yang sebenarnya dan jangan kita lalai dari mengingati kematian kerana ianya akan menambah lagi ketakwaan kita kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

clip_image004

Bermaksud: Ziarahilah kubur kerana ia akan mengingatkanmu kepada kematian (Riwayat Muslim)

Muslimin Yang di Rahmati Allah,

Mengakhiri khutbah pada minggu ini, mimbar menyeru insaflah dan sedarlah bahawa kematian merupakan perjalanan hidup yang tidak akan kembali lagi ke dunia yang fana ini. Kita sering bercakap tentang kematian rakan dan sahabat kita yang telah kembali menyahut seruan Ilahi. Bagaimanapun sayang sekali apakah kematian rakan-rakan kita itu telah menimbulkan keinsafan dan kesedaran untuk kita membuat persiapan serta menyediakan bekalan yang mencukupi menghadapi kematian yang pasti itu. Ingatlah dan sedarlah bahawa alam barzakh sentiasa menanti-nanti kehadiran kita dan sentiasa membuka pintunya untuk kita. Tidak kira di mana kita berada atau bila masanya kematian pasti mendatangi dan menjemput diri kita, cuma persoalannya adakah kita sudah bersedia menghadapi kematian ini. Sebagai renungan marilah sama-sama kita menghayati firman Allah SWT dalam surah al-Jumu’ah ayat 8:

clip_image006

Maksudnya :Katakanlah: Sebenarnya maut yang kamu larikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu; kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, lalu Ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan (serta membalasnya).

clip_image008

Mac 02, 2012

KENAPA BADAN TABLIGH YANG SANGAT MELUAS ITU TIDAK PERNAH MENDAPAT TENTANGAN DARI YAHUDI? (mungkin ada?mari kita fikirkan)

FATWA SYAIKH ABDUR RAZZQ 'AFIFI:-

Syaikh ditanya tentang khuruj Jamaah Tabligh dalam

rangka mengingatkan manusia kepada keagungan Allah.

Maka Syaikh berkata :

"Pada kenyataannya, sesungguhnya mereka adalah mubtadi'

(orang yang membuat bid'ah)

yang memutar balikkan serta pelaku tarikat (ajaran) Qadariyah dan lainnya.

Khuruj mereka bukanlah di jalan Allah, akan tetapi di jalan Ilyas (pendiri Jamaah Tabligh-pent), mereka tidak mengajak kepada kitab dan sunnah, akan tetapi mengajak kepada Ilyas Syaikh mereka di Bangladesh.

Adapun khuruj dengan tujuan dakwah kepada Allah, i

tulah khuruj di jalan Allah, dan ini bukan khurujnya Jamaah Tabligh.

Saya mengetahui Jamaah Tabligh sejak zaman dahulu,

mereka itu adalah pembuat bid'ah di manapun mereka berada,

di Mesir, di Israil, di Amerika, di Saudi,

semua mereka selalu terikat dengan syaikh mereka yaitu Ilyas".

[Fatawa dan Rasail oleh samahatu syeikh Abdur Razzaq 'Afifi (1/174)]

FATWA SYAIKH SHALIH BIN FAUZAN AL-FAUZAN:-

Syaikkh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan telah ditanya :

"Apakah pendapat Syaikh tentang orang yang keluar (khuruj)

ke luar Kerajaan Saudi untuk berdakwah,

sedangkan mereka belum pernah menuntut ilmu sama sekali,

dan mereka memberikan motivasi untuk itu,

dan mereka menyebarkan syi'ar yang aneh,

dan mendakwakan sesungguhnya siapa yang keluar di jalan Allah untuk berdakwah,

maka Allah akan memberinya ilham.

Mendakwakan sesungguhnya ilmu itu bukanlah syarat yang penting.

Tentu Syaikh mengetahui bahwa di luar kerajaan Saudi ini

akan ditemukan aliran-aliran dan agama-agama

serta pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada si dai'e.

Tidakkah anda melihat wahai Syaikh yang mulia,

sesungguhnya orang yang keluar di jalan Allah itu

harus mempunyai senjata agar bisa menghadapi masyarakat,

terkhusus di timur Asia, dimana mereka memerangi / membenci pembaharu

dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab?

Saya mohon jawaban atas pertanyaan saya ini agar manfaatnya menyebar."

Jawaban,

Khuruj (keluar) di jalan Allah, bukanlah khuruj yang mereka maksudkan sekarang. Khuruj (keluar) di jalan Allah adalah keluar untuk berperang. Adapun apa yang mereka namakan dengan khuruj itu, sesungguhnya ini adalah bid'ah yang tidak pernah datang dari salaf.

Seorang keluar untuk berdakwah kepada Allah, tidaklah dibatasi pada hari-hari tertentu, akan tetapi berdakwah kepada Allah sesuai dengan kesempatan dan kemampuannya, tanpa harus terikat dengan jamaah atau terikat dengan empat puluh hari atau kurang atau lebih.

Dan begitu juga, di antara yang wajib atas seorang dai'e, ia haruslah mempunyai ilmu, seseorang tidak boleh berdakwah kepada Allah sedangkan ia bodoh (tidak berilmu), Allah berfirman :

"Artinya : Inilah jalanku, yang aku mengajak kepada Allah di atas pengetahuan"

Yaitu atas ilmu, karena seorang dai'e mesti mengetahui apa yang akan didakwahinya, berupa hukum-hukum yang wajib, yang sunat, yang haram dan yang makruh. Dia harus mengetahui apa itu syirik, maksiat, kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Dan harus mengetahui tingkat-tingkat pengingkaran, dan bagaimana cara mengingkari.

Khuruj yang menyebabkan disibukkan dari menuntut ilmu adalah perkara yang batil (salah), kerana menuntut ilmu itu adalah fardu (kewajiban), dan ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara belajar, tidak akan didapatkan dengan cara ilham, ini merupakan khurafat sufi yang sesat, kerana amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Dan tentu meraih ilmu tanpa belajar adalah angan-angan yang salah.

[Dari kitab Tsalatsu Muhadharat fil Ilmi Wad Da'wah]

[Diterjemahkan oleh : Muhammad Elvi Syam, Dai dan Penerjemah di Islamic Dawa & Guidance Center di Hail. K.S.A, Dari kitab Tsalatsu Muhadharat fil Ilmi Wad Da'wah]