IKLAN TAJAAN

Mac 02, 2012

KENAPA BADAN TABLIGH YANG SANGAT MELUAS ITU TIDAK PERNAH MENDAPAT TENTANGAN DARI YAHUDI? (mungkin ada?mari kita fikirkan)

FATWA SYAIKH ABDUR RAZZQ 'AFIFI:-

Syaikh ditanya tentang khuruj Jamaah Tabligh dalam

rangka mengingatkan manusia kepada keagungan Allah.

Maka Syaikh berkata :

"Pada kenyataannya, sesungguhnya mereka adalah mubtadi'

(orang yang membuat bid'ah)

yang memutar balikkan serta pelaku tarikat (ajaran) Qadariyah dan lainnya.

Khuruj mereka bukanlah di jalan Allah, akan tetapi di jalan Ilyas (pendiri Jamaah Tabligh-pent), mereka tidak mengajak kepada kitab dan sunnah, akan tetapi mengajak kepada Ilyas Syaikh mereka di Bangladesh.

Adapun khuruj dengan tujuan dakwah kepada Allah, i

tulah khuruj di jalan Allah, dan ini bukan khurujnya Jamaah Tabligh.

Saya mengetahui Jamaah Tabligh sejak zaman dahulu,

mereka itu adalah pembuat bid'ah di manapun mereka berada,

di Mesir, di Israil, di Amerika, di Saudi,

semua mereka selalu terikat dengan syaikh mereka yaitu Ilyas".

[Fatawa dan Rasail oleh samahatu syeikh Abdur Razzaq 'Afifi (1/174)]

FATWA SYAIKH SHALIH BIN FAUZAN AL-FAUZAN:-

Syaikkh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan telah ditanya :

"Apakah pendapat Syaikh tentang orang yang keluar (khuruj)

ke luar Kerajaan Saudi untuk berdakwah,

sedangkan mereka belum pernah menuntut ilmu sama sekali,

dan mereka memberikan motivasi untuk itu,

dan mereka menyebarkan syi'ar yang aneh,

dan mendakwakan sesungguhnya siapa yang keluar di jalan Allah untuk berdakwah,

maka Allah akan memberinya ilham.

Mendakwakan sesungguhnya ilmu itu bukanlah syarat yang penting.

Tentu Syaikh mengetahui bahwa di luar kerajaan Saudi ini

akan ditemukan aliran-aliran dan agama-agama

serta pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada si dai'e.

Tidakkah anda melihat wahai Syaikh yang mulia,

sesungguhnya orang yang keluar di jalan Allah itu

harus mempunyai senjata agar bisa menghadapi masyarakat,

terkhusus di timur Asia, dimana mereka memerangi / membenci pembaharu

dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab?

Saya mohon jawaban atas pertanyaan saya ini agar manfaatnya menyebar."

Jawaban,

Khuruj (keluar) di jalan Allah, bukanlah khuruj yang mereka maksudkan sekarang. Khuruj (keluar) di jalan Allah adalah keluar untuk berperang. Adapun apa yang mereka namakan dengan khuruj itu, sesungguhnya ini adalah bid'ah yang tidak pernah datang dari salaf.

Seorang keluar untuk berdakwah kepada Allah, tidaklah dibatasi pada hari-hari tertentu, akan tetapi berdakwah kepada Allah sesuai dengan kesempatan dan kemampuannya, tanpa harus terikat dengan jamaah atau terikat dengan empat puluh hari atau kurang atau lebih.

Dan begitu juga, di antara yang wajib atas seorang dai'e, ia haruslah mempunyai ilmu, seseorang tidak boleh berdakwah kepada Allah sedangkan ia bodoh (tidak berilmu), Allah berfirman :

"Artinya : Inilah jalanku, yang aku mengajak kepada Allah di atas pengetahuan"

Yaitu atas ilmu, karena seorang dai'e mesti mengetahui apa yang akan didakwahinya, berupa hukum-hukum yang wajib, yang sunat, yang haram dan yang makruh. Dia harus mengetahui apa itu syirik, maksiat, kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Dan harus mengetahui tingkat-tingkat pengingkaran, dan bagaimana cara mengingkari.

Khuruj yang menyebabkan disibukkan dari menuntut ilmu adalah perkara yang batil (salah), kerana menuntut ilmu itu adalah fardu (kewajiban), dan ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara belajar, tidak akan didapatkan dengan cara ilham, ini merupakan khurafat sufi yang sesat, kerana amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Dan tentu meraih ilmu tanpa belajar adalah angan-angan yang salah.

[Dari kitab Tsalatsu Muhadharat fil Ilmi Wad Da'wah]

[Diterjemahkan oleh : Muhammad Elvi Syam, Dai dan Penerjemah di Islamic Dawa & Guidance Center di Hail. K.S.A, Dari kitab Tsalatsu Muhadharat fil Ilmi Wad Da'wah]

Tiada ulasan: