IKLAN TAJAAN

Jun 19, 2011

Memahami bahawa Kehidupan Dunia Ini Adalah Sementara


Di seluruh dunia, setiap manusia tidak terkecuali, membicarakan atau memikirkan satu tema pada satu titik dalam kehidupan mereka: berumur panjang dan menghindari kematian seboleh mungkin. Hingga saat ini, para ilmuwan telah melakukan usaha usaha yang serius selama berabad abad dan telah berusaha menemukan formula formula untuk membuat manusia hidup lebih lama. Bagaimanapun, hingga saat ini, tidak ada kemajuan apa pun yang dicapai. Kerana itu firman ALLAH swt yang bermaksud:

“Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu (Muhammad), maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan (yang sebenar benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan,” (al-Anbiyaa` 34-35)

Allah mengatakan kepada kita bahawa setiap manusia diciptakan tidak abadi (akan mati). Sebuah kenyataan yang setiap kita pasti akan hadapi pada waktu yang telah ditentukan. Tanpa mengabaikan kenyataan bahawa manusia enggan memikirkan atau menerima kenyataan kematian, kenyataan bahawa manusia akan mati adalah sebuah kebenaran mutlak. Dalam hal apa pun, kehidupan dunia ini sangatlah singkat dan sementara sifatnya. Setiap orang diturunkan ke dunia ini untuk diuji dalam waktu berkisar antara tujuh belas sampai tujuh puluh tahun. Kerana itulah, akan menjadi sebuah kesalahan yang besar bagi seseorang untuk mendasarkan rancangan hidupnya hanya untuk dunia, untuk menerima persinggahan yang sebentar ini sebagai kehidupan sejatinya, dan untuk melupakan akhirat di mana ia akan hidup selamanya. Kenyataan ini terlihat begitu jelas dan mudah hingga semua kita boleh memahaminya dengan cepat. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan dalam firman ALLAH swt yang bermaksud:

“Dialah yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun,” (al-Mulk 2)

Allah memperindah dunia ini untuk menciptakan di mana dalamnya manusia akan diuji. Manusia seharusnya tidak tertipu oleh kenyataan bahawa sebagian orang berlumba lumba satu sama lain untuk meningkatkan kesenangan hidup di dunia ini. Hal ini kerana, seperti yang ditunjukkan oleh Al Qur`an mereka yang hidup dalam kelalaian, tidak dapat menganggap sebuah kelompok kecuali bila mereka memiliki sifat sifat yang dikehendakinya. Mereka yang berusaha untuk mengumpulkan dan menimbun harta kekayaan, mengorbankan kepercayaan mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka yang memainkan peranan sebagai orang yang ingin mendapatkan penghargaan atau penerimaan dari orang lain, sebenarnya mencari cita cita yang khayalan. Menganggap bahawa kehidupan dunia ini adalah nyata dan mengejar keuntungan serta balasan duniawi tanpa harapan, adalah ketidaklogikan, kelucuan, dan kehinaan, seperti menyalahkan adegan dari sebuah sandiwara nyata.

Bagaimanapun, haruslah diingat bahawa yang tertipu itu bukan hanya mereka yang mengabdikan dirinya pada kehidupan dunia ini, melainkan juga mereka yang berusaha mendapatkan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia ini diciptakan sebagai bekalan bagi manusia. manusia harus memakainya sebaik mungkin atas segala pesonanya dan menikmati anugerahnya yang berlimpah. Akan tetapi, kita tidak boleh mengidealkan dan tidak juga mengejar anugerah ini dengan keinginan yang berlebihan. Ia harus menjadikannya alat untuk hidup sesuai dengan agama dalam sikap sebaik mungkin, untuk menghargai Allah, dan bersyukur setelah menyadari bahawa semua itu dilimpahkan Allah kepadanya. Di dalam ayat berikut, Allah mengingatkan umat manusia bahawa tingkah laku mereka yang hanya mengingat hari akhir saja adalah yang terbaik dalam kebaikan bersama Allah.

“Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq, dan Ya’qub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya, Kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlaq yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi Kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.” (Shaad 45-47)

Meskipun demikian, Allah melimpahkan anugerah duniawi yang luar biasa atas mereka yang dengan ikhlas berpaling kepada-Nya dan menginginkan hari akhirat. Jadi, seseorang yang mengambil jarak dengan keikhlasan dengan mengatakan, “Biarkan aku memiliki dunia ini dan akhirat, pada akhirnya akan kehilangan kedua-duanya. Orang yang selalu hanya mencari akhirat akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

Tiada ulasan: